Vindusantikvaren AS er et lite firma med 24 års erfaring i restaurering av vinduer. Vår kundegruppe er både offentlig og privat. Verksted i Maridalsveien 3 er spesialtilpasset for tradisjonelt håndverk, og vi kan derfor også tilby nylaging av kopier for tilbakeføring eller suplere der det er ønskelig uten at disse vil skille seg ut fra orginalen. Vi legger stor vekt på produktene vi bruker til både restaurering og nylaging for å holde høy kvalitet. Kontakt oss gjerne på mail: post@vindusantikvaren.noVindusrestaurering

VINDUSRESTAURERING Vinduer som kommer til verkstedet vårt, har ofte stått i mer enn hundre år uten å ha blitt gjenstand for annet vedlikehold enn litt maling hvert femtiende år. Skadene som i tidens løp har utviklet seg, er alltid de samme: Beslag kan være rustne, skruer eller stifter opprustet, det kan ha utviklet seg råte […]

Varevinduer

VARERAMMER En svakhet ved enkle (altså: bare ett lag glass) gamle vinduer, er at de har en relativt lav varmeisolasjonsevne. Heldigvis er det flere måter å forbedre denne evnen på. I mange tilfeller har man på et eller annet tidspunkt satt inn varevinduer (kalles også: forsatsvinduer) – det kan ha vært da vinduet var nytt, […]

Nyproduksjon av vinduer og dører

Nyproduksjon av vinduer og dører Av og til er et gammelt vindu så ødelagt at den beste løsning er å lage et nytt som kopi – evt. med gjenbruk av det gamle glasset. Det kan også være aktuelt å erstatte nyere termovinduer med kopier av bygningens opprinnelige vinduer. Vi har lang erfaring med å lage […]

OPPGANGSVINDUER

De mest påkostede vinduene i en bygård er gjerne oppgangsvinduene. Disse har ofte unngått selv de mest geskjeftige borettslagsstyrene, dels fordi det ikke har vært vurdert som like viktig å isolere her, dels fordi disse vinduene er så flotte at de fleste kvier seg for å peke i retning containeren. Slike vinduer har gjerne felter […]