Vindusrestaurering

VINDUSRESTAURERING Vinduer som kommer til verkstedet vårt, har ofte stått i mer enn hundre år uten å ha blitt gjenstand for annet vedlikehold enn litt maling hvert femtiende år. Skadene som i tidens løp har utviklet seg, er alltid de samme: Beslag kan være rustne, skruer eller stifter opprustet, det kan ha utviklet seg råte […] Read More

Varevinduer

VARERAMMER En svakhet ved enkle (altså: bare ett lag glass) gamle vinduer, er at de har en relativt lav varmeisolasjonsevne. Heldigvis er det flere måter å forbedre denne evnen på. I mange tilfeller har man på et eller annet tidspunkt satt inn varevinduer (kalles også: forsatsvinduer) – det kan ha vært da vinduet var nytt, […] Read More

Nyproduksjon av vinduer og dører

Nyproduksjon av vinduer og dører Av og til er et gammelt vindu så ødelagt at den beste løsning er å lage et nytt som kopi – evt. med gjenbruk av det gamle glasset. Det kan også være aktuelt å erstatte nyere termovinduer med kopier av bygningens opprinnelige vinduer. Vi har lang erfaring med å lage […] Read More

OPPGANGSVINDUER

De mest påkostede vinduene i en bygård er gjerne oppgangsvinduene. Disse har ofte unngått selv de mest geskjeftige borettslagsstyrene, dels fordi det ikke har vært vurdert som like viktig å isolere her, dels fordi disse vinduene er så flotte at de fleste kvier seg for å peke i retning containeren. Slike vinduer har gjerne felter […] Read More