Vindusrestaurering

VINDUSRESTAURERING

Vinduer som kommer til verkstedet vårt, har ofte stått i mer enn hundre år uten å ha blitt gjenstand for annet vedlikehold enn litt maling hvert femtiende år. Skadene som i tidens løp har utviklet seg, er alltid de samme: Beslag kan være rustne, skruer eller stifter opprustet, det kan ha utviklet seg råte i bunnkarmen og kanskje litt oppover sidekarmene, og maling og kitt vil her og der ha sluppet taket. Vi kjenner dette skadebildet svært godt, og har en velprøvd metodikk for å sette vinduet i fullgod stand igjen. Fra vi kommer og henter rammene er det dette som skjer:

 • Vi merker hver enkelt ramme, så den skal få komme tilbake på samme sted.
 • Vi løsner alt kitt med UV-lampe og tar ut alle glassruter for å legge til rette for videre behandling. I samme operasjon fjerner vi all maling på rammene, også dette med UV og evt. varmluft (vi bruker aldri kjemisk malingfjerner).
 • Vi demonterer løse og/eller rustne beslag (dvs. hjørnejern, hengsler o.a.) Hvis beslagene er strukturelt svekket skifter vi dem med samme type. I motsatt fall nøyer vi oss med å rense og rustbeskytte dem på beste måte.
 • Vi demonterer hasper og stormkroker for rensing og rustbehandling. (Disse vil vi helst sette tilbake uten maling.)
 • Skadet treverk erstattes med malmfuru av god kvalitet. Vi har utstyr til å gjenskape profilene på det treverket vi må fjerne.
 • Skruehull bores opp. Dermed fjerner vi alle spor av rust, som ellers ville gitt god starthjelp til å begynne nedbrytningen av nye skruer. Samtidig fjerner vi det som måtte være av råte omkring skruehullet. Vi limer inn plugger av tettvokst, malmen furu.
 • Når trearbeidet er avsluttet pusses rammene utvendig og innvendig, så alle overflater ligger i samme plan.
 • Rammene dyppes i linoljebad for fullstendig impregnering. Vi tilpasser oppholdet i badet etter behovet.
 • Småsprekker fylles med linoljekitt.
 • Rustbeskyttede og evt. utskiftede beslag legges på linoljekitt og festes med tidsriktige sporskruer.
 • Alle glassfalser pensles med skjellakk, som hindrer at treverket trekker til seg oljen i kittet og tørker ut. Også kvist, endeved og beslag (for bedre malefinish) pensles med skjellakk.
 • Den enkelte glassrute settes tilbake på sin tidligere plass. Hvis enkelte ruter er skadet ved innlevering eller under uttak, erstatter vi den med den glasstype kunden ønsker.
 • Rammene grunnes innvendig og det påføres to strøk linoljemaling utvendig og to strøk interiørmaling innvendig. Før innvendig maling påføres legges mellomstrøk av heftgrunn og sparkling.
 • Kittfalser males 1-2 mm inn på glasset for å hindre at vann trenger inn under kittet
 • Rammene finjusteres, tilpasses og monteres. Nå er vinduet klar til innsats i nye hundre år.

 

Hvis også karmene – den faste delen av vinduet, som sitter i veggen – er i behov av restaurering, består behandlingen på stedet av følgende:

 • All løs maling fjernes med skrape
 • Alt slipes og overganger jevnes.
 • Alt påføres linolje til det ikke trekker mer.
 • Hengsel forsegles med skjellakk mellom olje og maling
 • Sprekker settes ut med linoljekitt
 • Karmen males til full dekk (minimum to strøk) med linoljemaling.